Moje poglądy

Od 20.X.1985, kiedy to zostałem ochrzczony w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie, jestem członkiem Kościoła Katolickiego. W związku z tym wierzę w Boga, a w życiu staram się kierować Dekalogiem oraz zasadą miłości bliźniego. Mam takze nadzieję na życie wieczne po śmierci.

W moich poglądach politycznych jestem zwolennikiem prawicy: opowiadam się za wolnym rynkiem, jestem przeciwnikiem wszelkich rodzajów socjalizmu. Uważam, że państwo powinno bronić Wolności, Własności i Sprawiedliwości. Z polskich partii politycznych najbliższa mi jest Unia Polityki Realnej.